Polygiene Nedir ?

Günümüzde, neredeyse her bir umumi alan, zararlı mikro-organizmalar için potansiyel besleyen bir yeri temsil eder. İyi hijyen ve temizleme uygulamaları, bu mikro-organizmaların yayılmasını engellemek için önemli öğelerdir.

Düzenli bir hijyen tamamlayıcısı olan "POLYGIENE ANTIMICROBIAL" teknolojisi uygulandığı takdirde, uygulanan ürünlerin bütün tiplerine ekstra koruma sağlar ve dokunmak için daha emin bir yüzey oluşturur. Bu uygulama aynı zamanda nahoş kokulara sebep olan bakteriler ve mantarlara izin vermeyerek yüzeyin kendi kendine hijyenize olmasını sağlar.

‘’POLYGIENE’’, mikro-organizmaların büyümesinin engellenmesi için iyonik gümüşü çalıştıran antimicrobial teknoloji patentli bir buluştur.

Bağımsız testler, amino bileşiklerinden imal edilen ürünlerin zararlı bakteriler, mantarlar ve hatta SARS Co ( Kuş Gribi ) karşı yüksek etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Patentli Teknolojimiz olan ‘’POLYGIENE’’, doğanın kendi yarattığı antimicrobial maddeler  ( Gümüş İyon ) ile, ürünlerin çeşitli tipleri üzerinde geliştirilerek, zararlı mikroplara karşı yüzeylerin korunmasında yardımcı olur hale getirilmiştir.

Bu yüzeylere koyulan zararlı mikroplar, ‘’ POLYGIENE ETKİSİ’’ diye adlandırdığımız etki ve süreç boyunca kesinlikle üreyip çoğalamamaktadırlar.

Bu nedenledir ki ‘’POLYGIENE’’ ‘i çevremize daha güvenli dokunabilmek adına öneriyoruz.

Polygiene, Bakteri Ve Virüsler

’POLYGIENE’’ teknolojisinde GÜMÜŞ, doğal yeteneğinde olan zararlı mikropların geniş bir sahada büyümesini engellemek için temel olarak alınır. ‘’POLYGIENE’’ ile yapılan ürünlerde, gümüş iyonlar devamlı ve etkili olarak, mikrobik büyümeyi bastırdıkları yüzeye doğru taşınırlar. Bu faaliyet, 7 gün 24 saat, ürünün varolduğu normal hayat süresi boyunca korumayı sağlamayı devam ettirir. Ayrıca, ‘’POLYGIENE’’ , diğer antimicrobial teknolojilerinin daha da ötesinde önemli bir avantaj ile, ürün giyilse veya yırtılsa bile, çalışmaya devam eder. ‘’POLYGIENE’’ , temizlemek için bir vekil değildir, ama düzenli hijyen uygulamaları na tamamlayıcı olarak kabul edilmiştir.

Avrupa Ve Asya’daki Bağımsız Laboratuar testleri, ‘’POLYGIENE’’ ‘i bakteriler ve virüslerde ( E.Coli + MRSA Dahil olmak üzere ) geniş bir sahada etkili olduğunu kanıtlamıştır.Ayrıca testler göstermiştir ki, amino biçim verme bileşik teknolojilerinden imal edildiği takdirde, SARS Co H5N1 ve H1N1 ( KUŞ GİRİBİ + DOMUZ GRİBİ ) virüsüne karşı bile etkili olduğunu ispatlamıştır.

MRSA

‘’POLYGIENE’’ plastik bileşikleriyle biçim verilen ürünler, Milan üniversitesinin Mikrobiyoloji enstitüsünde MRSA’ a karşı test edildi. Sonuçlar, 24 Saatten sonra bile %99’dan fazla MRSA' a karşı ‘’POLYGIENE’’ ‘ nin etkinliğini gösterdi.

SARS

Çin'in Askeri TIP akademisi mikrobiyoloji ve Epidemioloji enstitüsü tarafından da test sonuçlarında gösterildiği üzere ,SARS coronavirusun (H5N1 Kuş Gribi ) hızlı çıkmasını ve elimine olmasını sağlamak için özellikle ‘’POLYGIENE’’ hammaddesi formüle edilmiştir. Testler özellikle antiSARS CoV üzerindeki etkinliğinin, 5 değişik formülasyonlu hammadde ile değişik zamanlar da temas edilmesi özelliğine odaklanmıştı.

Formülasyonların hepsi, virüse karşı relativeli aktif olarak tespit edilmişken, özelikle son ‘’POLYGIENE’’ formülasyonu olan (designated s2 ) formülasyon, en hızlı ve en etkileyici verimlilik düzeylerini sergilemesi formülasyon da temel olarak alınmıştır.

‘’POLYGIENE’’ tarafından 2,4 ve 8 saatin üzerinde bileşik gösterilen benzersiz sonuç faaliyeti, ‘’POLYGIENE’’ ‘nin tamamen, biçim verilen (uygulanan ) bir aletin yüzeyinde SARS coronavirusu (H5N1 Kuş Giribi ) çıkardığını doğrular.

‘’POLYGIENE’’ amino biçim verme bileşiği tarafından başarılan SARS coronavirusa (H5N1 Kuş Giribi ) , karşı benzersiz antiviral etkisinin sonucu olarak, teknoloji patentlendirilmiştir.

Test Enstitüleri Ve Standartları

Testler aşağıda ki bağımsız laboratuarlarda gerçekleştirilmiştir.

- The Medical Institute of Microbiology, University of Milan, Italy
- The Virology Institute, University of Catania, Italy
- The Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK), Gothenburg, Sweden
- LawLabs, Birmingham, UK
- IMSL, Berkshire, UK
- Institute of Microbiology and Epidemiology, Military Academy of Medical
- Science, Beijing, China

Testler Sırasında Aşağıdaki standartlar kullanılmıştır.

For hard surfaces: JIS 2801
For textiles ATCC 100

Sık Sorulan Sorular

- Antimicrobial koruması, gerçekten zorunlu mudur?
Ciddi hastalıkların yayılması ve hastalıkların artması,her yerde endişenin artmasına sebep oluyor. İyi hijyen uygulamaları, yayılmanın engellenmeye yardım etmesi için en iyi yoldur, ve hatta farkında olmanın çok yüksek olduğu yerlerde bile tamamen güvenilir değildir. Bu yüzden, ‘’POLYGIENE’’ gibi bir antimicrobial koruması, düzenli temizleme ve hijyen uygulamalarında, bir tamamlayıcı olarak aşırı derecede önemli bir rol oynar.

- ‘’POLYGIENE’’ etkisi, ne kadar süre devam eder?
‘’POLYGIENE’’ katkı maddesinin tip ve miktarı, ‘’POLYGIENE’’ etkisinin, ürünün normal hayat süresi boyunca aktif kalacak şekilde olduğunu garanti etmek için her özel ürün için dikkatli şekilde seçilmiştir.

- Biz, ‘’POLYGIENE’’ 'nin antimicrobial etkisinin gerçekten, bizim ürünlerimizde çalıştığını nasıl doğrulayabiliriz?
‘’POLYGIENE’’ ile imal edilen bütün ürünler, antimicrobial çözümünün etkililiğini doğrulamak için ayrı ayrı bağımsız test enstitülerinde testlere maruz kalır.Bütün ürünler testten geçmeye mecburdur.Testten geçemeyen ürünler piyasaya verilmez.

- Ürünün Çevresel sonuçları nedir?
Gümüşün aşırı derecede az miktarı kullanılır, bu aynı zamanda ‘’POLYGIENE’’ 'i çevresel yönden dost bir teknoloji yapar. Üstelik, ‘’POLYGIENE’’ inorganik bir katkı maddesidir ve bu nedenle organik antimicrobial katkı maddelerinin kullanımından doğan çevresel sonuçlar ‘’POLYGIENE’’ ’nin var olan tanımlarının arasında değildir.

- ‘’POLYGIENE’’ Kaplama Teknolojisi sizin ürününüzün neresinde mevcut?

Yanda ki fotoğraf üzerinde rahatça görülebileceği üzere Spray
Sabun ve Hijyen Köpük Makinesinin BASMA BUTONU ‘nun lduğu Gri Renkli alan ‘’POLYGIENE’’  Gümüş İyon Teknolojisi ile üretilmiştir.